Gömük diş; çene kemiği içinde kalıp normal konumunu alamayan sürmesi gecikmiş dişlere gömük dişler denir. Genellikle kanin ve 20 yaş  dişleri çene kemiği içerisinde gömülü kalabilmektedir.Gömülü kanin dişleri ortodontik tedaviyle olması gereken konumlarına sürdürülmektedir.Bunun mümkün olmadığı durumlarda diğer dişlere zarar veriyorsa cerrahi olarak  çekilmeleri gerekmektedir.