Her eksik diş için yerine geçecek bir implant yerleştirmek en uygun tedavi planı olmakla beraber, her zaman uygulanamayan bir tedavidir. Bunun nedenlerinin başında  hastaya büyük bir maddi yük getirmesidir. Ayrıca implantı uygulayacağımız bölgede kemik her zaman yeterli  hacme sahip olamamaktadır.
Fakat hiç dişin olmadığı durumlarda bile köprü protezi ile implantlar birbirine bağlanarak daha az sayıda implant ile  sabit protezler  uygulanabilmektedir.
İki implant ile komşu üç dişin yokluğu ve bu implantların üzerine gelecek bir köprü protezi ile  sabit olarak dişsizlik çözülebilmektedir.
Bütün dişlerin eksik olduğu durumlarda üst çeneye altı ile sekiz implant, alt çeneye dört ile altı implant uygulayarak sabit protezler ağıza yerleştirilebilmektedir.